O Kancelarii

Adwokat Mateusz Niemiec

Absolwent  Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Aplikację adwokacką zakończył złożonym egzaminem adwokackim.

Ukończył również Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, w szczególności w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych oraz administracji publicznej, w tym w zastępowaniu stron w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, w tym firm developerskich, firm transportowych oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Jest trenerem z zakresu prawa zobowiązań.

Pełnił funkcję kuratora osób prawnych oraz przymusowego zarządcy nieruchomości.