Zakres usług

Obszary praktyki adwokackiej:

 • prawo gospodarcze,
 • prawo spółek handlowych,
 • prawo spółdzielcze,
 • prawo cywilne, w tym prawo rzeczowe i spadkowe,
 • postępowanie cywilne,
 • prawo karne i postępowanie karne,
 • prawo administracyjne i postępowanie administracyjne,
 • prawo rodzinne,
 • prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zakres usług Kancelarii:

 • doradztwo prawne,
 • pisma procesowe,
 • opinie prawne,
 • projekty umów,
 • projekty regulaminów,
 • projekty aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych,
 • zastępstwo procesowe,
 • zastępstwo w sesjach organów osób prawnych,
 • mediacje.