Adw. Mateusz Niemiec

Adwokat Mateusz Niemiec

Adwokat Mateusz Niemiec

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego UniwersytetuLubelskiego Jana Pawła II

Ukończył również Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz PodyplomoweStudia Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, w szczególności w zakresie obsługi podmiotówgospodarczych oraz administracji publicznej, w tym w zastępowaniu stron w postępowaniachsądowych i administracyjnych

Świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, w tym firm developerskich, firmtransportowych oraz spółdzielni mieszkaniowych

     Udziela również porad prawnych z zakresu praw podatkowego i upadłościowego.

 

    Pełnił funkcję kuratora osób prawnych oraz przymusowego zarządcy nieruchomości.

 

    Jest trenerem z zakresu prawa zobowiązań.

 

    Aplikację adwokacką zakończył złożonym egzaminem adwokackim.

 

IMGM5927 r - M.Niemiec-min

     Udziel również porad prawnych z zakresu praw podatkowego i upadłościowego.

 

    Pełnił funkcję kuratora osób prawnych oraz przymusowego zarządcy nieruchomości.

 

    Jest trenerem z zakresu prawa zobowiązań.

 

    Aplikację adwokacką zakończył złożonym egzaminem adwokackim.