adwokat dr Mateusz Niemiec

adwokat dr Mateusz Niemiec

Adwokat dr Mateusz Niemiec

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego UniwersytetuLubelskiego Jana Pawła II

Ukończył również Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego, Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studia Doktoranckie Nauk Prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, w szczególności w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych oraz administracji publicznej, w tym w zastępowaniu stron w postępowaniach sądowych i administracyjnych

Świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, w tym firm developerskich, firm transportowych oraz spółdzielni mieszkaniowych

     Udziela również porad prawnych z zakresu praw podatkowego i upadłościowego.

    Pełnił funkcję kuratora osób prawnych oraz przymusowego zarządcy nieruchomości.

    Jest trenerem z zakresu prawa zobowiązań.

    Aplikację adwokacką zakończył złożonym egzaminem adwokackim.

IMGM5927 r - M.Niemiec-min

     Udziel również porad prawnych z zakresu praw podatkowego i upadłościowego.

    Pełnił funkcję kuratora osób prawnych oraz przymusowego zarządcy nieruchomości.

    Jest trenerem z zakresu prawa zobowiązań.

    Aplikację adwokacką zakończył złożonym egzaminem adwokackim.