Prawo transportowe i przewozowe

Transport oraz przewóz są często traktowane jako synonimy – jednak nie w prawie. Prawo transportowe obejmuje przepisy związane z przemieszczaniem się osób, a także z przewożeniem przez nie rzeczy (dóbr). Co prawda jego najistotniejszą część stanowi prawo przewozowe, ale nie są to pojęcia tożsame – przewóz na rzecz klientów wynika z zawieranych przez przewoźnika umów. Adwokat dr Mateusz Niemiec doradza w zakresie prawa transportowego, w tym przewozowego, mając na uwadze przede wszystkim dobro klienta.


Prawnik zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie:

  • opiniowania oraz przygotowania projektów umów stosowanych w transporcie,
  • udzielania pomocy w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń oraz licencji,
  • doradzania w ramach windykacji należności, roszczeń odszkodowawczych, a także w zakresie bieżącej działalności firmy,
  • reprezentowania podczas postępowań reklamacyjnych, likwidacyjnych prowadzonych przez ubezpieczycieli oraz tych toczących się w związku ze uszkodzeniami w przesyłce, opóźnieniem w jej dostarczeniu lub szkodami spowodowanymi przez inne podmioty (w trakcie rozładunku itp.).

Adwokat dr Mateusz Niemiec świadczy pomoc prawną dla firm transportowych. Zarówno prawo transportowe, jak i przewozowe jest mu bardzo dobrze znane, dlatego też jest w stanie doradzić w niejednej, nawet najtrudniejszej sprawie. Prowadząc kancelarię adwokacką, nabył on wiedzy, a także praktyki, dzięki którym szybko rozwiąże dany problem. Siedziba kancelarii mieści się we Wrocławiu. Jednak przyjmujemy klientów nie tylko z woj. dolnośląskiego, w tym z Jeleniej Góry, ale również z całej Polski.