Umowy handlowe

Sporządzamy projekty umów handlowych, które zostały dopracowane pod każdym kątem prawnym. Mamy na uwadze przede wszystkim interesy, zadowolenie, a także dobro naszych klientów. Umowy handlowe dotyczą obrotu gospodarczego. Zdajemy sobie sprawę, że ich podpisanie jest wiążące dla podmiotów, gdyż określa wagę podjętych decyzji biznesowych. Dlatego też nasza kancelaria zajmuje się weryfikacją treści przygotowanych umów, aby nie było w nich niekorzystnych dla klienta klauzuli. Dodatkowo świadczymy pomoc w zakresie ich opiniowania oraz negocjowania warunków.


Umowa handlowa musi zawierać:

 • określone strony umowy,
 • określony przedmiot umowy,
 • prawa oraz obowiązki stron,
 • termin realizacji przedmiotu umowy,
 • termin zapłaty,
 • zakres współpracy stron,
 • konsekwencje w przypadku złamania ustaleń umowy.

Przygotowujemy, analizujemy, a w razie konieczności także poprawiamy umowy prawa handlowego. Zrobimy wszystko, aby zawarta w nich treść w jak największym stopniu broniła interesów naszych klientów. Dysponujemy szerokimi kompetencjami i świetną znajomością prawa, przez co z powodzeniem mogą Państwo powierzyć nam projekt tego typu umowy.

Jakie powinny być umowy handlowe:

 • proste, czytelne, a także jednoznaczne,
 • zgodne z prawem,
 • zgodne z ustaleniami stron,
 • niestwarzające pola do ich nadmiernej interpretacji.

My je właśnie w taki sposób dla Państwa sformułujemy!