Szkody łowieckie

Szkody łowieckie są jednym z największych problemów dla rolników prowadzących uprawy w pobliżu lasów. Wyrządzają je głównie zwierzęta łowne. Aby oszacować rzeczywiste straty, warto zwrócić się po pomoc do adwokata – pomoże on w sprawie o wypłatę odszkodowań, a także ustali ich wysokość. Jego doradztwo jest często konieczne, dlatego też w przypadku znalezienia się w podobnej sytuacji, należy od razu zdecydować na wsparcie prawnika. Podstawową zasadą przy pojawieniu się mniejszych czy też większych zniszczeń łowieckich jest ich szybkie i dokładne udokumentowanie. Dzięki niemu właśnie można ocenić wysokość odszkodowania za wyrządzone szkody.

Odszkodowania za szkody łowieckie – co warto wiedzieć?

O odszkodowania za szkody łowieckie może ubiegać się właściciel bądź posiadacz naruszonego przez zwierzęta łowne gruntu rolnego. Wniosek o szacowanie szkód należy złożyć w formie pisemnej do dzierżawcy/zarządcy obwodu łowieckiego w terminie umożliwiającym ich właściwe oszacowanie – to po jego stronie leży również wypłata odszkodowania. Ustaleniem jego wysokości zajmuje się przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a także przedstawiciel dzierżawy/zarządcy obwodu łowieckiego oraz sam poszkodowany.

W czym pomoże adwokat przy prowadzeniu spraw o szkody łowieckie?

  1. Zajmie się oszacowaniem zniszczeń.
  2. Zweryfikuje ustalenia wynikające z tego szacowania.
  3. Sformułuje do sądu odpowiedni wniosek (o szacowanie szkód).
  4. Podpowie, w jaki sposób dochodzić swoich praw.
  5. Będzie reprezentował klienta w toku wszczętego postępowania.

W przypadku poczucia bezradności oraz niesprawiedliwości konieczne będzie skorzystanie z usług biegłej w tego rodzaju sprawach odszkodowawczych kancelarii, w której pracują wykwalifikowani prawnicy. Pomogą oni w skutecznym dochodzeniu swoich należności. Ich świetna znajomość tej gałęzi prawa pomoże uzyskać jak najlepszy wynik, ponieważ to dzięki niej są w stanie tak poprowadzić daną sprawę, aby zakończyła się ona z dużą korzyścią dla klienta.