Usługi

Obszary praktyki adwokackiej:

Prawo cywilne, w tym prawo rzeczowe i spadkowe;

Postępowanie cywilne;

Prawo karne i postępowanie karne;

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne;

Prawie pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo rodzinne;

Prawo gospodarcze;

Prawo spółek handlowych;

Prawo przewozowe;

Prawo podatkowe;

Prawo upadłościowe;

Prawo spółdzielcze;

Zakres usług Kancelarii:

Projekty aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych;

Projekty regulaminów;

Zastępstwo w sesjach organów osób prawnych;

Pisma procesowe;

Zastępstwo procesowe, mediacje;

Doradztwo prawne;

Opinie prawne;

Projekty umów;