Zastępstwo procesowe i mediacje

Zastępstwo procesowe to reprezentowanie interesów określonego podmiotu przed sądem lub organem administracji publicznej przez prawnika. Nie ma co ukrywać, że w przypadku braku odpowiedniej pomocy adwokata ciężko jest wygrać dany proces – szczególnie ten skomplikowany pod względem prawnym. Posiada on bowiem wymaganą wiedzę, a także umiejętności, dzięki którym doskonale wie, co najlepiej zrobić w danej sytuacji, aby osiągnąć jak najkorzystniejsze rozwiązanie dla swojego klienta. Jest on gwarantem ochrony jego praw oraz interesów. W ramach zastępstwa procesowego określony podmiot może upoważnić pełnomocnika do podejmowania w swoim imieniu wszelkich czynności procesowych.


Uprawniony pełnomocnik procesowy może:

  • wnieść pozew do sądu,
  • zawrzeć ugodę,
  • sporządzić pisma procesowe,
  • uczestniczyć w rozprawach, a także w posiedzeniach,
  • uznać powództwo,
  • zrzec się roszczenia.

W przypadku zastępstwa procesowego to po stronie adwokata leży śledzenie terminów, a także dokładne monitorowanie przebiegu sprawy sądowej – cała odpowiedzialność zostaje przekierowana z klienta na niego.

Mediacje – metoda rozwiązywania sporów

Zespół kancelarii stale podnosi swoje kwalifikacje, dzięki czemu jest w stanie zaoferować swoim klientom nie tylko reprezentowanie ich interesów na sali sądowej, ale także w trakcie mediacji. Co one oznaczają? Próbę pozasądowego, ugodowego i satysfakcjonującego dwie strony doprowadzenia do rozwiązania sporu, w którym osoba trzecia (mediator) pomaga w ich wzajemnej komunikacji, określeniu interesów, a także dojściu do wspólnego konsensusu. Mediacje są uznawane za nową metodę radzenia sobie z konfliktami. Podczas ich trwania reprezentujemy naszego klienta, dbając przede wszystkim o jego dobro oraz zadowolenie z uzyskanego wyniku toczonych obrad.